Všeobecné Podmínky

Na nezaplacené rezervace nebude brán zřetel

 • Vyzvednutí na hotelu je zdarma a není součástí všech výletů. Informaci naleznete v každém popisu výletu a je nutná konfirmace na dispečinku.

 •  Vyzvednutí v hotelu není součástí výletu a není zahrnuto v délce trvání výletu.

 • Dohodnutý čas a místo vyzvednutí musí být respektováno, zmeškané vyzvednutí způsobené porušením podmínek není důvodem k vrácení peněz.

 • Hodina odjezdu na výlet není shodná s hodinou vyzvednutí v hotelu.

 • Určený čas vyzvednutí z hotelu závisí na dopravní situaci ve městě a vzdálenosti hotelu od výchozího místa odjezdu. Možné zpoždění není důvodem k refundaci.

 • Klienti ubytovaní v pěší zóně a vzdálenosti od našeho odjezdového místa se dostaví na sraz samostatně. Odjezdy na výlety se konají vždy z centra města.

 • Většina našich túr a výletů končí v centru města.

 • Všechny naše túry a výlety jsou garantovány v jazyce uvedeném u každého výletu.

 • Výklad ke všem okružním jízdám, výletům a plavbám s živým průvodcem může být veden vícejazyčně.

 • Případné stížnosti a připomínky musí být řešeny ihned po skončení výletu za přítomnosti průvodce a zástupce naší společnosti. Stížnosti vznesené později nebudou akceptovány a nebudou důvodem k refundaci.

 • Žádáme klienty, aby se po celou dobu exkurze neoddělovali od skupiny a dbali pokynů svého průvodce. Oddělení se od skupiny a případné přerušení túry ze strany klienta není důvodem k refundaci platby.

 • Upozorňujeme, že případné změny v programu a změny v cenách exkurzí z důvodu nepředvídatelných změn v otvíracích dobách navštěvovaných objektů či z důvodu dopravního omezení jsou vyhrazeny.

 • Finanční náhradu za nevyužité zakoupené vstupenky neposkytujeme.

 • Za zapomenuté osobní věci v autobusech, vozech, lodích a navštěvovaných objektech neneseme odpovědnost.

 • V některých navštěvovaných státních památkových objektech nemůžeme garantovat výklad místního průvodce ve Vámi vybraném jazyce. Náš průvodce nemůže provádět ve státních památkových objektech.

 • DĚTI: Věk pro dětské vstupné a věk dítěte zdarma se liší v každé destinaci a je uveden u všech výletů.

 • STUDENTI: Po předložení platné ISIC karty.

 • STORNO PODMÍNKY: Bezplatné storno je 24 hodin před začátkem výletu. Méně jak 24 hodin před odjezdem vstupenky propadají bez náhrady. Výlety z Prahy s noclehem v hotelu (HLUBOKÁ DVOUDENNÍ a ČESKÝ KRUMLOV DVOUDENNÍ), vstupenky do Národního Divadla a Laterny Magiky není možné stornovat po zakoupení. Výlety v Budapešti s prohlídkou Parlamentu ( PARLAMENT V BUDAPEŠTI a GRAND CITY TOUR s prohlídkou parlamentních budov) je možné bezplatně stornovat 4 dny před hodinou odjezdu. Méně jak 96 hodin před odjezdem vstupenky propadají bez náhrady. 

          Vávoce a Silvestr v Obecním domě:  Storno podmínky při zrušení fixí rezervace – 0 % do konce           listopadu, 25 % při stornu do 14. prosince, 100 % při pozdějším stornu.

          Vánoce a Silvestr ve Vídni: Bezplatné storno je 72 hodin před začátkem akce. Méně jak 72                   hodin vstupenky propadájí bez náhrady.

 • LAST MINUTE BOOKING: Pick up pro ranní prohlídky musí být potvrzen nejpozději v 16:00 den před začátkem výletu. V opačném případě jsou klienti povinni přijít na místo odjezdu. Zrušení není možné.
Váš košík

Váš nákupní košík obsahuje
0 ks zboží za 0 €


Ukázat obsah košíku

Přihlášení

Destinace
viden mala
Vienna
Worldwide Health&Safety

Read Gray Line Worldwide Health and Safety page:

https://www.grayline.com/health-and-safety

Limousine Service

Facebook

Děkujeme za Vaši návštěvu
437208
Kurz k přepočtu cen

          1 EUR = 25.00 CZK

Prague

The Magical City

Gray Line Prague - Bohemia Travel Service, Palac Vltava, Revolucni 25, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel.+420-224 826 262, Fax +420-224 826 261, E-mail: office@citytours.cz